’Kraina krzemienia – źródło Twojej mocy’. To hasło, które będzie promowało Krzemionki i region

facebook/Krzemionki

Małgorzata Wilk – Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego dotrzymała słowa danego podczas debaty Radia Ostrowiec o przyszłości Krzemionek po wpisaniu ich na Listę UNESCO i zorganizowała na terenie muzeum w Sudole 'Warsztaty kreowania marki Ziemi Ostrowieckiej’. Odbyły się w poniedziałek w bardzo szerokim gronie przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu. – Poprowadził je pan Piotr Lutek, prezes firmy marketingowej Synergia. To jest firma, która współdziała w tworzeniu takiej marki, jak Kazimierz Dolny, jak Lublin i województwo lubelskie. To są profesjonaliści – mówi dyrektor Wilk-Grzywna.
Za kluczowe dla rozwoju regionu produkty turystyczne i tym samym kluczowe elementy budowania marki uznali krzemień pasiasty, Rezerwat Krzemionki, Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz ćmielowską porcelanę. Udało się też wypracować przewodnie hasło, które w przyszłości będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych. To 'Kraina krzemienia – źródło Twojej mocy’. – Prowadzący zaraził nas swoim entuzjazmem i podejściem do budowania marki, że były bardzo ciekawe i burzliwe dyskusje – mówi Beata Kobiałka, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.
Wypracowane podczas warsztatów ustalenia posłużą do opracowania folderu promocyjnego. Wyda go Regionalna Organizacja Turystyczna, a zaprezentuje podczas najbliższych Międzynarodowych Targów Turystyki w Targach Kielce. – Powstanie folder promocyjny z pakietami do sprzedaży dla biur podróży. Będziemy też prowadzić badania ankietowe w Polsce i sprawdzać, jak silna i rozpoznawalna jest marka poszczególnych produktów. Na tej podstawie będziemy formułować na przyszłość wskazówki dotyczące działań marketingowych dla całego regionu – mówi dyrektor ROTu. Podkreśla też, że szansę dla rozwoju turystycznego regionu, jaką daje znak UNESCO uda się wykorzystać tylko przy dalszej współpracy. – Będziemy ją kontynuować i rozwijać – zapowiada dyrektor Beata Kobiałka.

/mag/

Ważne wydarzenia