Uczniowie z Ostrowca poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich.

Absolwenci podstawówek i gimnazjów ze świętokrzyskiego dowiedzieli się dziś, czy dostali się do wybranej przez siebie szkoły średniej. W Ostrowcu każdy kandydat mógł aplikować do tylu klas, do ilu chciał, ale maksymalnie w trzech szkołach.

Jak informuje Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji, opieki zdrowotnej i spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu z pierwszego naboru do żadnego liceum nie dostało się 66 osób.

– Kandydaci uzyskali mniejszą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym czyli za swoje świadectwo, za egzamin gimnazjalny czy po szkole podstawowej niż liczebność klas czy progi, do której aplikowali – tłumaczy i dodaje, że są jeszcze wolne miejsca.

– Wolnych miejsc mamy jeszcze ponad 100, w tym 6 miejsc w liceach ogólnokształcących,
22 w technikach i ponad 80 w szkołach branżowych – mówi naczelnik Łata.

Największą popularnością cieszyły się licea. W tym roku oblężenie przeżywał 'Staszic i klasy o profilu lingwistyczno-europejskim oraz lingwistyczno-prawnym. Do każdej z nich aplikowało po 80 osób.
W liceum powstanie 9 klas pierwszych.

Łącznie w ostrowieckich liceach utworzonych zostanie 27 oddziałów klas pierwszych, w tym 13 dla absolwentów podstawówek i 14 gimnazjum. W technikach będą 22 klasy pierwsze – 10 po szkole podstawowej i 12 po gimnazjum oraz 7 klas w szkołach branżowych – informuje naczelnik Łata.
Najwyższe progi punktowe miał Chreptowicz.
– Do klasy mat-fiz potrzebne było prawie 150 punktów, bo 146. Żeby się dostać do klasy biologiczno-chemicznej po gimnazjum potrzebne było około 130 punktów – mówi Piotr Pobiega, wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego. Dodaje, że w tym roku utworzonych zostanie 7 klas pierwszych i zapewnia, że nie będzie konieczności nauki na zmiany.

Czas na dostarczenie potrzebnych dokumentów kandydaci mają do 24 lipca. Jeżeli ktoś nie zdąży – nie zostanie przyjęty do szkoły. Wtedy też rozpocznie się nabór na zwolnione miejsca. W czwartek, 25 lipca komisje rekrutacyjne opublikują ostateczną listę przyjętych uczniów.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia