Kunów i Bałtów nie przejmą w utrzymanie dróg powiatowych

Zarówno gmina Kunów jak i gmina Bałtów nie przejmą w utrzymanie dróg powiatowych. Wczoraj wicestarosta powiatu ostrowieckiego powiedział Radiu Ostrowiec, że nie widzi 'takiej woli’ u włodarzy tych gmin.

Jak tłumaczy Lech Łodej, burmistrz Kunowa, chcieliby podpisać porozumienie ze starostwem, ale środki jakie zaproponowało na koszenie traw przy drogach, zimowe utrzymanie i remonty cząstkowe nie są wystarczające, by gmina mogła przejąć wszystkie te zadania.
– Jeżeli starostwo nie ma pieniędzy i my nie mamy pieniędzy na remonty cząstkowe, to jest nielogiczne abym przejmował odpowiedzialność za nie. Przy wielomilionowych inwestycjach jakie obecnie prowadzi gmina Kunów nas na to nie stać, a przypomnę kończymy teraz budowę oczyszczalni za 16 milionów złotych i przygotowujemy się do przetargu na wybudowanie kanalizacji w Janiku za 15 milionów. Dalej jednak chcemy wykaszać pobocza i utrzymywać drogi zimą, tak jak było to do tej pory – wyjaśnia.
Zarówno powiat jak i gmina Kunów nieco ponad miesiąc temu przyjęły uchwały w sprawie oddania i przejęcia wykaszania poboczy przy drogach powiatowych przez samorząd, ale – jak twierdzi burmistrz Łodej – do dziś nie wpłynęło do urzędu podpisane przez powiat porozumienie, które gmina Kunów już wcześniej podpisała, a pierwszy etap koszenia już rozpoczęli. Wicestarosta Jabłoński zapewnia, że ze strony starostwa porozumienie zostało podpisane, jednak gmina pieniądze otrzyma dopiero, gdy zgłosi, że zostało wykonane.
– Nie dokończymy koszenia, dopóki nie będziemy mieli stosownego dokumentu – ripostuje burmistrz Łodej.
Podobna sytuacja jest w gminie Bałtów. Wójt Hubert Żądło twierdzi, że kwota jaką zaproponowało starostwo, wynosząca niecałe 60 tys złotych nie wystarczy, by odpowiednio zadbać o drogi powiatowe w gminie.
– Złożyłem deklarację, że wykaszanie poboczy za kwotę 15 tys. złotych jesteśmy w stanie przejąć i wykonać, tak samo jak odśnieżanie po zapewnieniu na ten cel środków. Dostałem jednak odpowiedź, że „albo wszystko albo nic”, więc utrzymaniem dróg powiatowych będzie dalej zajmował się samorząd powiatowy – mówi.
W gminie Kunów jest około 60 km dróg powiatowych, a w gminie Bałtów blisko 40 km. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu na przejęcie w utrzymanie dróg powiatowych nie zgodziła się gmina Ćmielów.
Do tej pory taką wolę wyraziły gminy Ostrowiec, Waśniów i Bodzechów.
/bart/

Ważne wydarzenia