Ćmielów mówi „nie” przejęciu w utrzymanie dróg powiatowych

Samorząd Ćmielowa nie zgodził się na przejęcie w utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy od Starostwa Powiatowego.
– Rekomendowałam Radzie Gminy, by negocjować warunki umowy. Chciałam, by takie porozumienie było zawierane na każdy rok budżetowy, Starostwu jednak zależało, by zawrzeć je na okres całej kadencji – tłumaczy burmistrz Joanna Suska.

– Było takie zagrożenie, że gmina musiałaby dołożyć więcej niż jest to przewidziane, więc mogłoby to zagrozić innym inwestycjom w gminie – mówi.
Podobnego zdania jest radna Katarzyna Nikodem, która na sesji zagłosowała przeciwko podpisaniu porozumienia. – Moim zdaniem, gminy w tym momencie nie stać na takie decyzje – wyjaśnia i dodaje, że po konsultacjach z dyrektorem Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie nie ma wątpliwości, że sprzęt który obecnie jest na stanie gminy nie wystarczyłby do odpowiedniego „zaopiekowania się” drogami.
– A gminy w tym momencie nie stać na zakup nowego sprzętu. Środki, które zaoferowało starostwo nie wystarczyłyby – podkreśla radna Nikodem.
Jak mówi wicestarosta Andrzej Jabłoński, samorząd powiatowy chce podpisywać umowy wieloletnie, ponieważ wiele działań planuje się ze sporym wyprzedzeniem
– Funkcjonowanie zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg wymaga pewnego przygotowania, nakładów, zabezpieczenia sprzętowego i zabezpieczenia personalnego – wyjaśnia.
Jak dodaje wicestarosta, wszystkim gminom powiatu ostrowieckiego została przedstawiona taka sama propozycja. Przyjęły ją gminy Ostrowiec, Bodzechów i Waśniów.
Kunów i Bałtów do tej pory nie zajęły się propozycją powiatu, dotyczącą przejęcia dróg. – Jeżeli do tej pory ten temat nie stanął na sesjach w tych gminach, to znaczy, że nie ma takiej woli – mówi wicestarosta Jabłoński.
A w samej gminie Ćmielów znajduje się 68 kilometrów dróg powiatowych.
/bart/

Ważne wydarzenia