Wójt Gminy Waśniów z absolutorium.

Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok. Na dzisiejszej sesji Rady Gminy otrzymał je jednogłośnie.

Podjęcie tych uchwał poprzedzone zostało wystąpieniem wójta, w którym przedstawił Raport o stanie gminy. Dokument ten opisuje sytuację gminy nie tylko pod względem infrastruktury, środowiska gospodarki ale także sfery społecznej i współpracy władz z lokalną społecznością.
W trakcie sesji głos zabrał radny Krzysztof Surowiec.

– Wszystkie rzeczy, które są prowadzone w gminie, są wykonywane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Także, z mojej strony ukłon w stronę Pana Wójta i wszystkich pracowników urzędu, bo widać ten tzw. majstersztyk, jak to się powinno robić. Także proszę koleżanki i kolegów radnych o przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium – mówi.

Wójt Krzysztof Gajewski podziękował za obdarzone zaufanie i, nie ukrywając wzruszenia, powiedział, że uzyskane przez niego absolutorium nie byłoby możliwe gdyby nie zespół ludzi.

– Każdemu, bez wyjątku. Wszystkim osobom, którym na sercu leży dobro naszych miejscowości, dobro naszych wspólnych działań – dziękuję.

Na koniec sesji Krzysztof Gajewski otrzymał symboliczną podkowę od pracowników urzędu gminy jako podziękowanie za jego pracę, trud i – jak to określili – trafne decyzje.

/paw/

Ważne wydarzenia