Powiat wymaga programu naprawczego

Zarząd powiatu ostrowieckiego jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. – Obecny zarząd pod przewodnictwem starosty Marzeny Dębniak pełni swoje obowiązki od 22 listopada 2018 roku. Dziś, głosując nad absolutorium, udzielamy go obecnemu zarządowi, ale w głównej mierze za okres działalności byłego zarządu pod przewodnictwem poprzedniego starosty pana Zbigniewa Dudy. Według członków naszego klubu to nonsens – mówiła na wczorajszej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Agnieszka Rogalińska, prezentując stanowisko Klubu Radnych Jarosława Górczyńskiego w sprawie wykonania budżetu. – Bardziej interesowały państwa wydawanie propagandowej prasy, lans w telewizji i organizowanie festynów niż zapewnienie normalnych potrzeb mieszkańcom – krytykowała.
Głosowania poprzedziła niemal trzygodzinna dyskusja nad Raportem o stanie powiatu. Radni z klubu Jarosława Górczyńskiego podnosili kwestie związane z niedofinansowaniem oświaty, fatalnym stanem szpitala i rekordową stratą lecznicy za ubiegły rok, którą pokryć będzie musiał powiat. Mówili o braku nadzoru poprzedniego Zarządu nad realizacją inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym w muzeum Krzemionki i szpitalu, a także kosztownych wydatkach, jakie w trudnej sytuacji finansowej ponosili poprzednicy na promocję.
Zbigniew Duda, były starosta ostrowiecki ocenił, że dokument powstał na zamówienie polityczne. – Dokument, który mamy przed sobą trudno nazwać raportem. Widać, że robiony był na kolanie i na zamówienie polityczne. Przede wszystkim brak jest porównania do jakiegokolwiek powiatu w województwie, czy kraju – mówił.
Starosta Marzena Dębniak Raport o stanie powiatu nazwała raportem otwarcia dla siebie. – Skutki działań w 2018 roku są tragiczne dla powiatu – oceniła. – Tę żabę będziemy musieli zjeść – dodała.
Powiat będzie musiał w tym roku pokryć stratę szpitala w wysokości około 13stu milionów zł. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego po raz pierwszy zamówił przygotowanie raportu dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej w firmie zewnętrznej. Wynika z niego, że harmonogram spłat rat kredytu powiatu w najbliższych latach i konieczność pokrycia straty szpitala w 2019 roku doprowadzi do przekroczenie ustawowego wskaźnika zadłużenia i jedynym wyjściem dla ratowania finansów może być wprowadzenie programu naprawczego, a to oznacza 'zaciskanie pasa’. – Po zaksięgowania straty szpitala we wrześniu i niezależnie od tego, czy powiat ją pokryje, czy podejmie decyzje o przekształceniu szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryje część tych zobowiązań szpitala, to nastąpi przekroczenie wskaźnika zadłużenia i będzie potrzeba wykonania programu naprawczego, który ma sprawić, żeby finanse powiatu wystarczały na obsługę bieżącego zadłużenia – mówił Grzegorz Józefów, dyrektor regionalny firmy Aesco.
Zarząd Powiatu jeszcze nie podjął decyzji, czy program naprawczy przeprowadzą sami, czy z pomocą firmy zewnętrznej.

/mag/

Ważne wydarzenia