Hubert Żądło, wójt Bałtowa bez wotum zaufania

Hubert Żądło, wójt Bałtowa nie otrzymał wotum zaufania za 2018 rok. Od głosu wstrzymało się 9 radnych, 4 było za jego udzieleniem.

Po głosowaniu wójt Bałtowa komentował. – Wiedziałem, że taka sytuacja będzie już dużo wcześniej. Zaraz po wyborach, po zaprzysiężeniu dawaliście Państwo swoim zachowaniem i działaniem oznaki, że jesteście nastawieni tylko na jedno – żeby Hubert Żądło nie był wójtem gminy Bałtów. Tu nie liczy się dobro gminy, chęć współpracy i chęć pracy – oceniał.
Radnym 'Przełomu Bałtowskiego’ zarzucił, że oczekują od niego różnych inwestycji, a tymczasem sami w poprzedniej kadencji zdecydowali się na kosztowną inwestycję, jaką była przebudowa dawnego Zespołu Szkół Rolniczych na potrzeby szkoły podstawowej.
– Przyznaliście dzisiaj sami żeście zamrozili wszystkie inwestycje na kilka lat do przodu. Zarzucaliście mnie przez te czasy różnymi zadaniami, które gmina powinna wykonać z góry wiedząc, że tego się nie da zrobić – oskarżał wójt Żądło. I wyliczał, że oczekiwali inwestycji w skwer, zatoczki autobusowe, promocję turystyki, świetlicę, a na to wszystko potrzeba pieniędzy. – Rozwój turystyki, a czy ktoś broni tej turystyce rozwoju? No nie. Czy jakieś pozwolenia są wstrzymywane, czy warunki zabudowy są wstrzymywane?. Wszystko jest na bieżąco. Jak czegoś oczekujecie, to słucham konkretów i potwierdźcie je możliwościami budżetowymi i zobowiązaniami, które sami podjęliście – zażądał.
Wystąpienie wójta Żądło ostro skomentował przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński, który wskazał, jak konieczna była decyzja o budowie nowej szkoły. Ta, w której obecnie uczą się dzieci, ze względu na stan techniczny, ma wyłączone z użytkowania przez nadzór budowlany jedno piętro.
– Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że kolejne lata będą nas więcej kosztować, ale to jest normalne kiedy chce się inwestować w ważne dla gminy sprawy. Ale wszystko było przemyślane i zaplanowane. Mamy rozpisaną spłatę kredytów do 2033 roku. Spełniamy wszystkie warunki jeżeli chodzi o finanse, co potwierdziła kontrola RIO. Nie przekraczamy wskaźników zadłużenia, co może potwierdzić skarbnik gminy – wyliczał. I postawił pytanie: – Czy inwestycja w szkołę ma uzasadnić to, że już przez najbliższe lata gmina ma nic nie robić?. Nie zgadzam się, działajmy dalej, pracujmy, szukajmy środków, a tych nie brakuje – podkreślał przewodniczący Smoliński. Wskazał na to, że gmina ma wiele możliwości pozyskiwania pieniędzy, m.in. z funduszy powodziowych, unijnych i ministerialnych. – Tylko trzeba po nie sięgnąć, przygotować odpowiednie wnioski – stwierdził.
Wójt Żądło zarzucił radnym 'Przełomu Bałtowskiego’, że chcą doprowadzić do referendum o jego odwołanie w przyszłym roku, powołując się na znowelizowaną ustawę o samorządzie, która mówi, że dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania oznacza 'referendum z automatu’ – jak to określił – o jego odwołanie.
Jerzy Gierczak, przewodniczący Klubu Radnych 'Przełom Bałtowski’ zaprotestował przeciwko wprowadzaniu w błąd mieszkańców gminy takimi stwierdzeniami.
– Nie jest to prawdą, proszę się wczytać w ustawę. Brak drugiego wotum zaufania tylko daje możliwość ogłoszenia referendum o odwołanie wójta, nie ma automatu – podkreślił. I zaznaczył, że radni mają prawo do swoich suwerennych decyzji i do ich prezentowania. – Jako radni mamy prawo oczekiwać od pana konkretnych działań na rzecz gminy i mieszkańców. I proszę to uszanować, a nie próbować narzucać nam narrację, według której nic się nie da – stwierdził przewodniczący Gierczak.
Radni Bałtowa w glosowaniu nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu jednogłośnie byli za. Podobnie za udzieleniem absolutorium za 2018 rok.
Odrzucili za to projekt uchwały, w której wójt zaproponował, by nie zwalniać od podatku nowych przedsiębiorców, uzasadniając to potrzebami budżetu. – Nie tędy droga, przedsiębiorców i inwestorów trzeba zachęcać do działania na terenie naszej gminy, bo to oni płacą później największe podatki, z których możemy finansować inwestycje – tłumaczył radny Gierczak.
Dla przykładu – w ubiegłym roku zwolnienia z podatku dotyczyły 5 przedsiębiorców na kwotę nieco ponad 21 tysięcy zł. Roczny budżet gminy Bałtów wynosi ponad 18 mln. zł.
/bart, joge/

Ważne wydarzenia