XVI Gala Stypendystów Starosty Ostrowieckiego

10-ciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych zostało w tym roku stypendiami starosty ostrowieckiego. XVI Gala Stypendystów odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza.

Wsparcie w postaci dwóch tysięcy złotych otrzymali młodzi ludzie z największymi osiągnięciami dydaktycznymi, sportowymi i artystycznymi.
Starosta Marzena Dębniak podkreśla, że zdolnych uczniów jest coraz więcej i należy dostrzegać oraz nagradzać ich sukcesy – Każdy sukces powinien mieć nagrodę, a jeżeli za tym idzie nagroda materialna czy rzeczowa to jest to ukoronowanie tych sukcesów. Nasza ostrowiecka młodzież to nie tylko talent, to także ciężka praca i za nią należy się nagroda.

Maciej Wątor, laureat ogólnopolskich olimpiad logistycznych tłumaczy, że stypendium to wielki sukces, ale wiąże się z nim ciężka praca – Musiałem pracować poza lekcjami, czytać dodatkowe lektury nieobowiązkowe.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie mogą pochwalić się imponującą liczbą osiągnięć.
– Było tych sukcesów trochę. Udało mi się na kilku festiwalach ogólnopolskich m.in. z filmem dokumentalnym „Teatr Doraźny”. Myślę więc, że czymś mogę się pochwalić, ale wciąż chciałbym aby te sukcesy się pojawiały i żebym dalej się w tym realizował – mówi Kacper Słomka, który otrzymał stypendium w kategorii artystycznej. Kacper jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali filmowych, to także nasz redakcyjny kolega, autor muzycznej audycji Impresje. Dzisiaj już wie na co przeznaczy swoją nagrodę.
– Na rozwój i sprzęt filmowy, żeby jakość moich nagrań oraz tych materiałów, które tworzę się podniosła – mówi Kacper.

W kategorii osiągnięcia sportowe stypendium otrzymał między innymi Dominik Jewiak. Uczeń z I LO im. Stanisława Staszica, który trenuje fitness gimnastyczny i może się pochwalić osiągnięciami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jak mówi, takie wyróżnienie to szansa na rozwój.
– Ta nagroda jest podsumowaniem mojej ciężkiej pracy. Jest to motywacja do tego aby pracować nad sobą i doskonalenia siebie – mówi Dominik Jewiak, Mistrz Polski i wicemistrz Europy.

W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia