Ulica Borowska w gminie Kunów doczeka się remontu

Stan nawierzchni ulicy Borowskiej w Wymysłowie, prowadzącej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 'Janik’ jest w fatalnym stanie. Pełno na niej dziur i nietrudno uszkodzić samochód.

Jak mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej, na dziś ubytki w jezdni zostaną zasypane tłuczniem i destruktem, ale droga wymaga gruntownego remontu. Doczeka się go dopiero w przyszłym roku, ponieważ została zakwalifikowana do programu tzw. 'powodziówek’, dzięki któremu gmina otrzyma 80 procent dofinansowania ze środków rządowych. Pozostałą część musi zapewnić gmina.
– Zdaję sobie sprawę z tego jak ważna jest ta droga dla funkcjonowania ZUO 'Janik’ – zaznacza.
– Z drogi korzystają pojazdy wożące śmieci z całego powiatu, a także gminy Starachowice i gminy Łagów, więc to jest utrudnienie dla nas wszystkich – tłumaczy Lech Łodej.
Plany remontu ulicy Borowskiej ciągną się już od 2017 roku, od kiedy zakwalifikował się do programu 'powodziówek’. Jednak gminy nie było wtedy stać na wkład własny wynoszący około 100 tys. złotych.
Burmistrz Kunowa mówi, że będzie się starał namówić gminy z powiatu, by wspólnie złożyli się na potrzebny wkład własny. – Jeżeli spotkamy się z odpowiedzią odmowną trudno – poniesiemy w całości koszt wkładu własnego – wyjaśnia.
Z naszych rozmów z samorządowcami wynika, że do współfinansowania z ich strony ulicy Borowskiej raczej nie dojdzie. Tłumaczą, że ich obowiązkiem jest inwestowanie na terenie własnych gmin, gdzie potrzeby także są ogromne.
/bart/

Ważne wydarzenia