Program grantowy dla jednostek OSP

Pół miliona złotych na małe granty dla ochotniczych straży pożarnych przeznaczył Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Zarząd Województwa zdecydował o wdrożeniu programu dedykowanego najmniejszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie. We współpracy z gminami druhowie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe.

-Celem programu są działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności obszarów wiejskich a także tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury wpływającej na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wiejskich – mówił podczas konferencji prasowej Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Wsparcie, w maksymalnej wysokości do 25 tysięcy złotych będzie miało charakter dotacji celowej, realizowanej w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wnioskodawca musi mieć zagwarantowany wkład własny wynoszący minimum 20% całkowitej wartości zadania. Konkurs już został ogłoszony, wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce konkursy. Nabór wniosków potrwa do 14 czerwca.
/marsz/

Ważne wydarzenia