Bodzechów przejmuje w utrzymanie drogi powiatowe na swoim terenie

Gmina Bodzechów od piątku 7 czerwca będzie odpowiadała za utrzymanie na swoim terenie dróg powiatowych. Umowę, szczegółowo określającą wzajemne zobowiązania, wójt Jerzy Murzyn z władzami powiatu podpisze jutro. – Będziemy odpowiadać za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, łatanie dziur, koszenie poboczy i oznakowanie poziome. W powiecie nadal zostają inwestycje, z tym, że deklarujemy współpracę i udział finansowy we wkładzie własnym zadań, na które powiat otrzyma dofinansowanie – mówi Jerzy Murzyn, wójt Bodzechowa.
Umowa będzie obowiązywała przez 5 lat. Powiat, każdego roku, będzie przekazywał gminie na wspomniane zadania 136 tysięcy złotych, w tym roku 106 tysięcy. Wójt Murzyn uważa, że łącząc te środki z kwotą, którą przeznaczają na utrzymanie dróg gminnych, wykorzystają je lepiej. – Sądzę, że więcej uda nam się zrobić i szybciej – mówi. Za przykład podaje łatanie ubytków po każdej zimie. – Powiat odpowiada za drogi na dużym obszarze i zanim dotrze do nas, to mija trochę czasu – wyjaśnia. Podkreśla też, że przejęcie zadania utrzymania dróg traktują też, jako pomoc ze strony gminy dla powiatu, który będzie mógł się skupić na naprawie szpitala.

/mag/

Ważne wydarzenia