Jest raport o stanie gminy Ostrowiec. Dyskusja radnych za miesiąc

Przez ponad godzinę prezydent Jarosław Górczyński prezentował na wczorajszej sesji raport o stanie Gminy Ostrowiec za 2018 rok. Dokument został zbudowany w oparciu o kilka obszarów tematycznych: ład przestrzenny miasta, ochrona środowiska i ekologia, w tym zieleń miejska i rolnictwo, gospodarka, gospodarka komunalna, mieszkalnictwo, majątek i budżet miasta, oświata i wychowanie, polityka społeczna, kultura i dziedzictwo narodowe, sport, kultura fizyczna i rekreacja, a także zarządzanie samorządem.
– Jestem dumny z tego raportu, że mamy czym się pochwalić, i że wspólnie zadbaliśmy o to, żeby Ostrowiec był dobrym miastem do życia – zwrócił się do radnych prezydent Górczyński. – Marka miasta stanowi ważny i strategiczny instrument konkurowania. Skojarzenia, jakie nasuwają się w związku z daną marką, są często zasadniczą determinantą decyzji konsumentów, czy inwestorów, o których zabiegamy. Dlatego w sposób przemyślany i konsekwentny budujemy wizerunek Ostrowca, jako atrakcyjnego miejsca do życia i lokalizowania tu nowych inwestycji – mówił.

Przypomnijmy, że podobne raporty przygotowują wszystkie samorządy – po raz pierwszy i na podstawie przepisów znowelizowanych ustaw samorządowych. Dyskusję nad raportem radni dopiero będą toczyć – na sesji absolutoryjnej. Cały – duży dokument – ma zostać dziś jeszcze zamieszczony na stronie internetowej urzędu.

/mag/

Ważne wydarzenia