Burmistrz Kunowa z absolutorium za 2018 rok

Lech Łodej, burmistrz Kunowa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Miasta w Kunowie na wczorajszej sesji. Dodajmy, że roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na sesji zaprezentowany został też raport o stanie gminy Kunów za 2018 rok.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia