Powiat Ostrowiecki zabezpieczył blisko 3 miliony złotych

Powiat Ostrowiecki zabezpieczy brakujące blisko 3 miliony złotych na renowację Pałacu Wielopolskich w Częstocicach i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych trasy kopalni w Rezerwacie 'Krzemionki’.

Na dzisiejszej sesji zgodę na to mają wydać radni powiatowi.
Wspomnianej kwoty brakuje po przetargu na realizację inwestycji wartej ponad 11 milionów złotych – do której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołożyło ponad 9 milionów 300 tysięcy.
– Po namowach Pana Ministra będziemy kontynuować ten projekt, bo liczymy, że uda nam się odzyskać te środki. Uważamy że na tym etapie nie możemy nie zrealizować tego projektu – tłumaczy.
Bo – jak wyjaśnia Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki – wydatkowano już około 1 miliona złotych. Niezrealizowanie projektu mogłoby grozić koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji. Zabezpieczone w budżecie powiatu pieniądze to jednak nie wolne środki, i samorząd liczy, że jeszcze w tym roku ministerstwo znajdzie możliwość dołożenia powiatowi brakujących pieniędzy. Poseł PiS Andrzej Kryj, który został przez władze powiatu poproszony o wsparcie – rozmawiał już na ten temat z Ministrem Kultury.
– Szukamy możliwości rozwiązania tego problemu. Udało się wydłużyć termin realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku i to jest dobra informacja ale najważniejsze w tym momencie jest to, żeby szukać dodatkowych środków na jego realizcję. Decyzje będzie podejmowało ministerstwo rozwoju,będziemy starali się o to żeby Pan Minister Kwieciński przyjrzał się tej sprawie – dodaje.
Poseł Kryj mówi też, że jest już 'pewien pomysł, jak wygospodarować te pieniądze’, ale jeszcze nie chce zdradzać jaki konkretnie.
Pewności powiat mieć nie może, bo resort nie chciał dać obietnicy na piśmie, a w umowie o dofinansowanie zawartej przez poprzedników, wyraźnie jest zaznaczone, że 'wydatki wynikające ze wzrostu kosztów realizacji projektu ponosi beneficjent’ – czyli powiat.
/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia