Kiedy rozpocznie się przebudowa Alei 3 Maja i Radwana?

Przebudowa Alei 3 Maja najwcześniej rozpocznie się w przyszłym roku. Jak mówi Karol Rożek, z-ca dyrektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, trwa jeszcze kompletowanie dokumentacji.

– Mamy pozwolenia wodno-prawne, mamy przygotowaną mapę do celów projektowych, mamy uzgodnione rozwiązania techniczne, jesteśmy teraz na etapie podziałów gruntów – wyjaśnia.
Wicedyrektor Rożek dodaje, że pod koniec sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich chce wystąpić o pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej, a to powinni otrzymać najwcześniej w listopadzie. To oznacza, że przetarg na przebudowę Al. 3 Maja zostanie ogłoszony dopiero pod koniec roku. Problemem jest jednak fakt, że Zarząd Dróg nie ma jeszcze zabezpieczonych funduszy na ten cel. – Dopiero po skompletowaniu dokumentacji będziemy poszukiwali źródeł finansowania inwestycji – tłumaczy wicedyrektor Rożek.
– Projekt w chwili obecnej nie jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja będzie musiała zostać zrealizowana albo ze środków budżetowych, albo ze środków pochodzących z subwencji ministerialnych lub w ramach przyszłorocznego RPO – mówi.
Wicedyrektor Rożek nie wyklucza, że w tej sytuacji inwestycja nie będzie realizowana całościowo, a etapami, co wydłuży w czasie przebudowę odcinka. Przypomnijmy, że w projekt przewiduje modernizację drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od Ronda Powstania Styczniowego, do skrzyżowania Alei Jana Pawła II, Radwana i Bałtowskiej. Zbudowany zostanie nowy most na Kamiennej przy rondzie, dotychczasowy zostanie zburzony. Całkowicie wymieniona zostanie nawierzchnia, na ulicy Radwana powstanie dodatkowy pas ruchu, przy skrzyżowaniu wspomnianej ulicy Radwana i ulicy Polnej rozbudowane zostanie skrzyżowanie, powstanie także rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulic Okólnej, Denkowskiej i Słowackiego. Niewykorzystywane obecnie rondo u zbiegu ulic Denkowskiej i Radwana także zostanie przebudowane.
Informacje o tym dużym, komunikacyjnym remoncie pojawiają się od 2015 roku. W zeszłym roku ostrowieckie samorządy – miejski i powiatowy, przekazały dodatkowe pieniądze dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji.
/bart/

Ważne wydarzenia