Trwa dzień otwarty w Samochodówce

Dziś (piątek 17 maja) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu czyli popularna 'Samochodówka’ organizuje dzień otwarty.

– Odwiedzający w tym dniu placówkę mogą zapoznać się z naszą ofertą, obejrzeć pracownie lekcyjne, dowiedzieć się, jakie kompetencje mogą zdobyć w szkole. Przygotowaliśmy w tym dniu liczne atrakcje – zapowiada dyrektor szkoły, Marcin Sitarz.

Szkoła kształci uczniów w zawodach: kierowca mechanik, elektromechanik, technik mechanik oraz fryzjer.
Dzień otwarty rozpoczął się godzinie 9 i potrwa do 12.
/marsz/

Ważne wydarzenia