Bogusław Sonik: potrzebny jest europejski program leczenia nowotworów

Za 10 dni w Polsce wybierać będziemy naszych reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Bogusław Sonik, kandydujący z list Koalicji Europejskiej w okręgu małopolsko – świętokrzyskim podkreśla, że na finiszu kampanii najważniejsze jest zachęcanie Polaków, by wzięli udział w tych wyborach.

– Poparcie Polaków dla naszej obecności w Unii Europejskiej jest bardzo duże, ale frekwencja w wyborach wynosiła ostatnio niespełna 30 proc. Nie rezygnujmy z naszego głosu, z naszej pozycji w UE – zachęca.
Koalicja Europejska idzie do wyborów z programem, który mocne akcenty kładzie na kwestie rolne, dostępu do usług zdrowotnych oraz sprawy pracownicze
– Staramy się obronić budżet polityki rolnej, tak aby był sprawiedliwy dla wszystkich rolników, w całej Europie. Chcemy w przygotowywanym teraz budżecie UE wyrównać dopłaty do hektara ziemi rolnej Polskim rolnikom, żeby były takie same w każdym kraju unii – mówi Bogusław Sonik.
Dodaje, że sprawą priorytetową dla nich jest także umożliwienie Polakom dostępu do metod leczenia i takiej jakości placówek, jakie funkcjonują w krajach 'starej’ Unii
– Planujemy przeznaczyć odpowiednie sumy w budżecie Wspólnoty, który przyjęty zostanie na jesieni na utworzenie specjalnych centrów diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych we wszystkich krajach Unii. Koalicja Europejska chce rozszerzyć ten program o stworzenie takich centrów w każdym województwie w Polsce – wyjaśnia Bogusław Sonik.
Bogusław Sonik kandyduje z piątego miejsca na liście Koalicji Europejskiej w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

/bart/

Całej rozmowy z Bogusławem Sonikiem można posłuchać poniżej:

Ważne wydarzenia