Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II powstała w Ostrowcu

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Gutwinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powstała Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Uroczyste zaprzysiężenie Rycerzy odbyło się podczas mszy świętej w ostatnią niedzielę, a uczestniczyło w niej 11 braci z diecezji warszawskiej, radomskiej i sandomierskiej na czele z kanclerzem generalnym. – Wspólnota powstała z potrzeby kontynuacji i propagowania dzieła św. Jana Pawła II i też z takich względów my włączamy się w tę wspólnotę -mówi ks. Piotr Zwoliński, proboszcz parafii i jednocześnie kapelan nowo powstałej grupy Zakonu. Celem jego działania jest pogłębianie postawy chrześcijańskiej na wzór patrona Jana Pawła II. Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego liczy 7 osób, przewodzi im Wielki Rycerz – dodaje ks. Zwoliński
– Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiące i poprzedza je msza św. Postać Jana Pawła II inspiruje nas nieustannie do budowy wspólnoty parafialnej, mamy nadzieję, że ta nowa forma aktywności przyczyni się do integracji parafialnej. Wspólnota Zakonu liczy obecnie niespełna 500 członków z całej Polski, została założona 1 kwietnia 2011 roku w Warszawie. Wspólnota działająca w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrowcu jest pierwszą taką w diecezji Sandomierskiej.

/pit/

Ważne wydarzenia