Starostwo chce wyremontować siedem dróg w powiecie ostrowieckim

Ostrowieckie Starostwo Powiatowe wybrało łącznie siedem dróg w sześciu gminach do wyremontowania w ramach tegorocznego programu Funduszu Dróg Lokalnych. We wszystkich przypadkach starostwo ubiegać się będzie o 80% dofinansowania, czyli łącznie o kwotę ponad 6 milionów złotych.

Wartość wszystkich inwestycji to 8 mln. – Jeżeli wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, co nastąpi najwcześniej w połowie tego roku to w każdej gminie wyremontujemy po jednej drodze, a w gminie Ćmielów dwie drogi – tłumaczy wicestarosta Andrzej Jabłoński.
– Chodzi o Aleję Jana Pawła II w Ostrowcu na odcinku od Radawana do Iłżeckiej, odcinek Bałtów – Antoniów, w gminie Bodzechów o drogę w miejscowości Denkówek i tam zostanie również wykonane odwodnienie – wymienia.
Oprócz tego remontu może doczekać się odcinek Nosów – Waśniów, Ćmielów – Czarna Góra i Ćmielów Skała – Podgórze oraz ulica Wiatraczna w Janiku. Jak dodaje starosta Jabłoński, wg porozumienia z gminami wkładem własnym samorząd powiatowy podzieli się po połowie z samorządami gminnymi.
Jak podkreśla wicestarosta Jabłoński część projektów może zostać zatwierdzone, ale z dofinansowaniem np. tylko do 50%. Wpływ na to może mieć jeden główny czynnik.
– Tym czynnikiem będzie poziom dochodów osiąganych na jednego mieszkańca w poszczególnej jednostce samorządowej – mówi.
Tymczasem Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zakwalifikował do programu Funduszu Dróg Samorządowych 3 inne drogi w powiecie ostrowieckim zgłoszone w ubiegłym roku.
Przebudowy doczeka się odcinek Bałtów – Pałac i na to zadanie została przyznana dotacja w kwocie ponad 900 tys. zł, w gminie Waśniów wyremontowana zostanie droga w Witosławicach przy kwocie dofinansowania ponad 300 tys. złotych. W samym Ostrowcu wybudowana zostanie droga gminna na przedłużeniu ulicy Rzeczki od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą Milewskiego. Gmina Ostrowiec otrzyma na ten cel ponad 3 miliony złotych.
/bart/

Ważne wydarzenia