Ruszył drugi konkurs na dyrektora szpitala

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosiło drugi konkurs na stanowisko dyrektora ostrowieckiego szpitala.

Jak mówi Łukasz Witkowski, przewodniczący komisji konkursowej warunki konkursu się nie zmieniły, a kandydaci dokumenty składać mogą do 7 maja. Po tym terminie komisja rozpocznie procedurę wyłonienia zwycięzcy.
– Komisja konkursowa dokona formalnej oceny kandydatur i następnie ustali termin przesłuchań kandydatów – mówi i dodaje, że zależy im na tym, aby wyłonić najlepszego dyrektora i zrobić to jak najszybciej. Jeżeli jednak powtórzy się sytuacja z pierwszego konkursu, gdy zarząd powiatu odrzucił kandydata wskazanego przez komisje konkursową, albo komisja nikogo nie wskaże, to zarządowi przysługiwać będzie prawo wybrania kandydata z tzw. 'wolnej ręki’.
Przypomnijmy, że w pierwszym konkursie, komisja spośród 7 kandydatów wskazała na kielczanina Mariana Pytlewskiego, byłego dyrektora szpitala na Czerwonej Górze koło Kielc, później szefa prywatnej firmy świadczącej usługi medyczne. Kandydatury tej nie zaakceptował Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, dlatego została podjęta decyzja o ponownym przeprowadzeniu konkursu.
/bart/

Ważne wydarzenia