Dziś w szkołach średnich mają się zebrać rady klasyfikacyjne przed maturami. Nauczyciele jednak strajku nie kończą

Nie ma pewności, że dyrektorom wszystkich publicznych ostrowieckich szkół średnich uda się przeprowadzić rady pedagogiczne, by sklasyfikować uczniów przed maturami. – We wszystkich naszych liceach i zespołach szkół strajk nadal trwa – mówi Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego. Informuje, że rady klasyfikacyjne wszędzie mają się odbyć w godzinach popołudniowych, ale dyrektorzy na spotkaniu zorganizowanym w starostwie dziś rano nie byli w stanie powiedzieć, jaka będzie na nich frekwencja. Żeby rady mogły podejmować wiążące decyzje muszą się odbywać w składzie połowy nauczycieli plus jeden.
Radę klasyfikacyjną najpewniej uda się przeprowadzić w Zespole Szkół nr 1 imienia Mikołaja Kopernika, czyli dawnym ekonomiku. To jedyna szkoła średnia, w której nauczyciele zdecydowali o zawieszeniu strajku. – Strajk został w naszej szkole zawieszony na okres ferii świątecznych i rano zostałam przez przewodniczącą komitetu strajkowego poinformowana, że dziś nie zostanie on odwieszony – informuje Agnieszka Kutera, dyrektor Zespołu Szkół nr 1.
Dodajmy, że – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji – maturzyści, żeby mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości – muszą zostać sklasyfikowani do piątku. Rząd zapowiedział już ekspresową zmianę prawa oświatowego, tak, żeby dopuścić uczniów do matur także w tych szkołach, w których rad pedagogicznych nie uda się zorganizować w wymaganym składzie.
Przypomnijmy również, że wczoraj o klasyfikowanie maturzystów apelował do nauczycieli Międzyszkolny Komitet Strajkowy, zaznaczając, że to nie koniec strajku, a wyraz odpowiedzialności za uczniów.
Decyzję co dalej ze strajkiem ma jutro podjąć ZNP.

/red/

Ważne wydarzenia