Czy matury w ostrowieckich liceach są zagrożone?

26 kwietnia tegoroczni maturzyści powinni odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Żeby mogli 6 maja przystąpić do matury wcześniej muszą zostać sklasyfikowani.


W ostrowieckich szkołach średnich tymczasem nie wszyscy mają jeszcze wystawione oceny z poszczególnych przedmiotów. Tak jest na przykład w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – Część nauczycieli zawiesiło akcję protestacyjną na jeden dzień, tak aby wystawić oceny tegorocznym maturzystom. Jesteśmy w trakcie wystawiania tych ocen – mówi Anna Trojanowska, dyrektor szkoły. Nie potrafi też powiedzieć, czy uda im się zwołać radę pedagogiczną w wymaganym składzie ponad połowy nauczycieli, bo większość strajkuje – Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać nauczycieli do tego, aby na przykład na ten jeden dzień zawiesili strajk, ale na ten moment nie jesteśmy w stanie dać na to gwarancji – dodaje dyrektor Trojanowska. W ostrowieckich szkołach średnich posiedzenia rad pedagogicznych zaplanowane są na 24 kwietnia, czyli na dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych. W II Liceum Ogólnokształcącym imienia Joachima Chreptowicza oceny są już wystawione. Także tu niektórzy nauczycieli godzili się zawiesić protest na jeden dzień, ale dyrektor Sławomir Miszczuk nie ma pewności, czy uda mu się zwołać radę klasyfikacyjną. Jak mówi – ma nadzieję – Rada pedagogiczna stanęła na wysokości zadania, żeby na czas wystawić wszystkie oceny na koniec roku. Załatwiamy wszystkie sprawy formalne i mam nadzieję, że będzie ta klasyfikacja dokonana. W Chreptowiczu strajkuje, w zależności od dnia od 21 do 26ciu nauczycieli ze wszystkich 38 zatrudnionych. Podobnie jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, gdzie na około 40stu nauczycieli nie strajkuje 10 osób. Dyrektor III LO im. Władysława Broniewskiego przyznaje, że dziś jest pewny udziału w radzie pedagogicznej tylko 4ech osób. Zdecydowana większość nauczycieli strajkuje też w THMie, podobnie jest w pozostałych szkołach średnich.
– Na chwilę obecną dyrektorzy czekają na podjęcie rozmów przez stronę rządową. Zgłaszają swoje obawy i mamy nadzieję, że związki osiągną porozumienie, a nauczyciele będą klasyfikować swoich uczniów – mówi Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego. W Ostrowcu do egzaminu maturalnego w szkołach publicznych ma przystąpić 760 uczniów.

/mag/

Ważne wydarzenia