Starostwo Powiatowe dalej poszukuje dyrektora szpitala

Szpital powiatowy wciąż pozostaje bez mianowanego dyrektora naczelnego. Komisja konkursowa spośród kandydatów wskazała na kielczanina Mariana Pytlewskiego, byłego dyrektora szpitala na Czerwonej Górze koło Kielc, później szefa prywatnej firmy świadczącej usługi medyczne. Czterech członków komisji było za, trzech było przeciw tej kandydaturze. Ale wskazania komisji nie zaakceptował Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

– W ocenie części członków zarządu powiatu, ta kandydatura nie daje gwarancji natychmiastowego podjęcia działań mających na celu zahamowanie pogłębiającej się straty szpitala. Muszą zostać podjęte daleko idące działania, tak aby szpital w Ostrowcu wciąż istniał. To wymaga niestety ostrego programu naprawczego – mówi Marzena Dębniak starosta ostrowiecki. Jednym z argumentów przemawiających za taką decyzją jest fakt, że Marian Pytlewski od 2 lat przebywa na emeryturze. – A nam potrzebna jest bardzo zdeterminowana osoba, gotowa poświęcić bardzo dużo czasu szpitalowi i rozwiązywaniu jego problemów – podkreśla wicestarosta Andrzej Jabłoński.
Zarząd zdecydował, że w ciągu 7 dni ogłosi kolejny konkurs, ale nazwisko nowego dyrektora możemy poznać dopiero w połowie maja. Do tego czasu obowiązki dyrektora dalej będzie pełnić Aldona Jarosińska.
Sytuacja ostrowieckiej lecznicy nie jest dobra. Przypomnijmy, że placówka odnotowała około 16,5 miliona złotych straty za 2018 rok. Według informacji podanych podczas dzisiejszej konferencji, strata za luty tego roku to już około 1,5 miliona złotych, a za styczeń około 2 milionów. Powiat danych za marzec jeszcze nie poznał.
/bart/

Ważne wydarzenia