ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Ponad 20 tys. złotych zaoszczędził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku kontroli zwolnień lekarskich w 2018 roku na terenie powiatu ostrowieckiego.

– Mamy dwa rodzaje takich kontroli, pierwszy rodzaj to kontrole które przeprowadzają lekarze orzecznicy, a drugi to inspektorzy kontroli. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, to sam może skontrolować, czy jego pracownik wykorzystuje zwolnienie w sposób prawidłowy – mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach. Jak dodaje, na 250 skontrolowanych osób w powiecie – 8 nieprawidłowo korzystało ze zwolnienia i w związku z tym muszą zwrócić ZUS-owi około 5700zł.
– 50 osobom z kolei skrócono zwolnienie lekarskie, a oszczędności z tego tytułu to ponad 14,5 tys. złotych – tłumaczy Paweł Szkalej.
Warto pamiętać, że każde zwolnienie jest zwolnieniem od wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz wszelkich czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Zwolnienie nie może też pełnić roli swoistego urlopu. Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego.
W 2018 roku w województwie świętokrzyskim ZUS skontrolował ponad 21 tys. osób. W wyniku kontroli do budżetu państwa zwrócono ponad milion złotych.
/bart/

Ważne wydarzenia