Ogłosili konkurs na dyrektora szpitala

Do 28 marca starostwo powiatowe czeka na zgłoszenia kandydatów na stanowisko dyrektora ostrowieckiego szpitala. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w ciągu 30 dni od tego terminu, a kandydaci – oprócz dokumentów potwierdzających kwalifikacje – mają przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju lecznicy. Chętnym zostaną udostępnione materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym placówki. A ta przypomnijmy – jest bardzo zła. Szpital zanotował za ostatni rok gigantyczną i wynoszącą prawie 17 milionów złotych stratę. Zobowiązania sięgają 52 milionów, a te wymagalne, czyli przeterminowane wobec dostawców usług i materiałów aż 18 milionów. Dyrektor Rafał Lipiec, za kadencji którego taka strata została wygenerowana, po kolejnych próbach odwołania go sam złożył wymówienie. Okres wypowiedzenia upływa z końcem marca. Obowiązki dyrektora pełni Aldona Jarosińska.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia