Jest lista projektów skierowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zakończyła się weryfikacja projektów złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego.  A głosowanie – przypomnijmy – odbędzie się dokładnie od 3 do 6 kwietnia w 13. punktach konsultacyjnych na terenie miasta. Z grupy zadań inwestycyjno – remontowych wybierać będziemy jeden z jedenastu projektów, a z grupy zadań „pozostałe” – głosować będziemy na jeden z dziewięciu.
Listę wszystkich, skierowanych do głosowania pomysłów mieszkańców publikujemy niżej.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE

IR 1 2019 Raz dwa trzy bawimy się my

Projekt zakłada rozmieszczenie różnorodnych urządzeń zabawowych na terenie czterech osiedli. Zrealizowanie wyposażenia placu zabaw będzie spełniało wiele ważnych funkcji: zachęci młodzież i dzieci do aktywności fizycznej, stworzy okazję do aktywności fizycznej i do treningu umiejętności społecznych.

Projekt uwzględnia następujące lokalizacje: Osiedle Ogrody, Osiedle Złota Jesień, Osiedle Stawki oraz Osiedle Kamienna.

Szacunkowy koszt zadania to 120 657,00 zł.

IR 2 2019 Siłownie zewnętrzne na Osiedlu Kolonia Robotnicza

Projekt zakłada zamontowanie siłowni zewnętrznych na placach zabaw znajdujących się przy ulicach Jodłowa, Jaworowa i Chopina. Celem jest zapewnienie miejsca do uprawiania aktywności fizycznej mieszkańcom, a także doprowadzenie do ich społecznej integracji.

Szacunkowy koszt zadania to: 55 702,56 zł

IR 5 2019 Modernizacja i remonty infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych

Projekt zakłada swoją realizację w następujących lokalizacjach:

 • ROD „Hutnik” zlokalizowany przy ul. Szewieńskiej/parkowej, osiedle Hutnicze

 • ROD „Relaks” zlokalizowany przy ul. Iłżeckiej, osiedle Pułanki 80

 • ROD „Nad Strumykiem” zlokalizowany przy ul. Prusa, Henryków

 • ROD „Malwa” zlokalizowany przy ul. Rzeczki, osiedle Gutwin

 • ROD „Winnica II” zlokalizowany przy ul. Kilińskiego 22, Kamienna

 • ROD „Pod Topolami” zlokalizowany przy ul. Zielonej, Denków.

 • ROD „Kaktus” zlokalizowany przy ul. Mostowej, Denków

 • ROD „Las Rzeczki” zlokalizowany przy ul. Kasztanowej, Kolonia Robotnicza

 • ROD im. Żeromskiego zlokalizowany przy ul. Żeromskiego 15, Paulinów

 • ROD „Czeremcha” zlokalizowany przy ul. Grabowieckiej 21, Henryków

 • ROD „Winnica I” zlokalizowany przy ul. Niskiej, Ludwików

 • ROD im. 1-go Maja zlokalizowany przy ul. Zagłoby, osiedle Kuźnia

Zadanie obejmuje modernizację oraz remont infrastruktury ogrodowej.

Szacunkowy koszt zadania to: 150 000,00 zł

IR 7 2019 Słoneczny plac zabaw

Projekt ten wynika z oczekiwań rodziców, których dzieci uczęszczają do Publicznego Przedszkola nr 7, gdzie przedsięwzięcie zakłada swoją lokalizację. Celem projektu jest zwiększenie ilości urządzeń zabawowych, które zagwarantują lepszy rozwój dzieci.

Szacunkowy koszt zadania to 50 000,00 zł.

IR 8 2019 Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary

Zadanie zakłada zlokalizowanie kompleksu sportowego z możliwością gry w piłkę siatkową przy Zespole Edukacyjnym „Dwunastka” na ul. Bałtowskiej 336a. Kompleks sportowy posiadałby możliwość gry w piłkę siatkową, a także funkcję tenisa ziemnego do gry amatorskiej.

Szacunkowy koszt zadania to: 148 850,00 zł

IR 9 2019 Drogi „Od nowa” na osiedlu „Kuźnia”

Projekt zakłada swoją lokalizację na odcinku drogi osiedlowej osiedla Kuźnia obok budynków przy ulicy H. Sienkiewicza. Zadanie polega na rewitalizacji już istniejących ciągów komunikacyjnych i pieszych wraz z miejscami parkingowymi.

Szacunkowy koszt zadania to: 120 400,00 zł

IR 10 2019 Drogi „Od nowa” – wjazd w Osiedle Kuźnia

Celem zadania jest remont wjazdu na Osiedle Kuźnia od strony ulicy H. Sienkiewicza przy Cukierni u Ani. Projekt zakłada położenie nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, odtworzenie miejsc parkingowych i odtworzenie oznakowania poziomego.

Szacunkowy koszt zadania to: 50 000,00 zł

IR 11 2019 Monitoring przestrzeni publicznej – Park w Osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim

Celem projektu jest instalacja dwóch kamer obrotowych w parku na osiedlu Spółdzielców. Będą one podłączone do miejskiej sieci monitoringowej.

Szacunkowy koszt zadania to: 48 000,00 zł

IR 12 2019 Osiedlowa Sieć AED

Zadanie zakłada zamontowanie urządzeń AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych; urządzenie analizujące rytm pracy serca i wyzwalające impuls elektryczny przywracający jego prawidłową pracę) w ilości 8szt. w kapsułach zewnętrznych na budynkach w lokalizacjach:

 • Budynek Biura Zakładu Usług Pogrzebowych na ul. Długiej (cmentarz komunalny)

 • Budynek Dworca PKS na ul. Żabiej

 • Budynek Starostwa Powiatowego na ul. Iłżeckiej 37

 • Budynek S.M. Krzemionki na Rynku 9 lub Rynek 10

 • Budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej – ARL na ul. Sienkiewicza 70

 • Bazarek na osiedlu Ogrody 5a

 • Pasaż na osiedlu Słonecznym 14

 • Budynek Komendy Powiatowej Policji na Alei 3-go Maja

 • Ostrowiecki Browar Kultury na ul. Siennieńskiej

Oraz urządzenia w ilości 2 szt. zamontowane w szafkach metalowych w budynkach

 • Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR na ul. Świętokrzyskiej 11

 • Hala Targowa na Targowisku Miejskim

A także urządzenia AED w ilości 5 szt. w pokrowcach ochronnych w dwóch radiowozach Straży miejskiej, dwóch radiowozach policji oraz w ambulansie Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy.

Szacunkowy koszt zadnia to: 149 556,00 zł

IR 13 2019 Tor przeszkód przy PSP nr 4

Projekt przewiduje swoją lokalizację przy ul. Polnej 56 w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej.

Przedmiotem zadania jest wykonanie strefy aktywności fizycznej – toru przeszkód, który będzie bardzo atrakcyjną alternatywą ćwiczeń dla uczniów.

Szacunkowy koszt kampanii to: 50 000,00 zł

IR 14 2019 Ludwików jak nowy

Zadanie będzie obejmowało gruntową zmianę wizerunku skweru przy zbiegu ulic Niska i Jasna. Otrzyma on nową aranżację zieleni, ale również zostaną wymienione wszystkie ławki, w tym zostaną zamontowane dwie smart ławki wyposażone w panel USB do ładowania telefonów, moduł wi-fi, bluetooth a to wszystko zasilane panelem fotowoltanicznym. Zostanie wykonane także oświetlenie alejek w technologii LED. Urządzenia zabawowe zostaną odświeżone. Zamontowany zostanie obrotowa kamera monitoringu.

Szacunkowy koszt zadania: 150 000, 000 zł

ZADANIA POZOSTAŁE

ZP 1 2019 Integracja mieszkańców

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta. Zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń, które będą integrować mieszkańców miasta oraz uatrakcyjnią formy spędzania wolnego czasu. Planuje się zorganizowanie następujących imprez:

 • Światowy dzień zdrowia (kwiecień-wrzesień)

 • Festyn rozpoczęcia wakacji (lipiec)

 • „Zatańczmy razem jeszcze raz” (potańcówka w sierpniu)

 • Festyn na zakończenie wakacji (wrzesień)

 • Dzień seniora (październik)

 • Osiedlowe Andrzejki (listopad)

 • Mikołajki (grudzień)

Szacunkowy koszt zadania to: 56 000,00 zł.

ZP 2 2019 Integracja Społeczna na Osiedlu Kolonia Robotnicza

Projekt obejmie organizację kilku imprez, których celem będzie integracja mieszkańców osiedla Kolonia Robotnicza.

 • Festyn z okazji Dnia Dziecka

 • Festyn z okazji Powitania słonecznej jesieni

 • Mikołajki

 • Spotkanie opłatkowe

Szacunkowy koszt zadania to: 28 500,00 zł.

ZP 3 2019 „W ramach kultury” – cykl wydarzeń popularyzujących kulturę rowerową.

Cykl wydarzeń planuje wykorzystać przestrzeń miejską, tj. Rynek Miasta, Park Miejski, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Gutwin, ulice na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostrowiecki Browar Kultury.

Celem jest wspólne działanie mieszkańców, integrację i promowanie potencjału wyżej wymienionych miejsc.

Projekt obejmuje realizację:

 • Cyklu spotkań podróżniczych

 • Rodzinnego rajdu rowerowego

 • biwaku rowerowo-edukacyjnego

 • działań edukacyjnych

 • sprawdzanie stanu technicznego rowerów

Szacunkowy koszt zadania to: 18 000,00 zł

ZP 4 2019 Ostrowiec stawia na sport. Zajęcia sportowe dla mieszkańców Ostrowca – darmowe treningi

Projekt zakłada swoją lokalizację w obiektach sportowych MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim (głównie hala KSZO). Zadanie ma na celu organizację darmowych zajęć sportowych dla mieszkańców Ostrowca Św prowadzonych przez uprawnione osoby.

Szacunkowy koszt zadania to: 27 330,00 zł

ZP 5 2019 Ostrowiecki Piknik Rozmaitości

Projekt zakłada zorganizowanie dwudniowego pikniku w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem zadania jest integracja pokoleń, ukazanie terapeutycznej roli tańca, odkrycie talentów tanecznych, uczczenie 50. rocznicy śmierci W. Gombrowicza, kontynuację idei Pikniku Gombrowiczowskiego, ożywienie rynku, promocję miasta.

Szacunkowy koszt zadania to: 27 300,00 zł

ZP 6 2019 Aktywne Słoneczne

Zadanie zakłada swoją lokalizację na boisku przy Dziecięcym Domu Kultury na osiedlu Słonecznym (działki 94/88.94/93,113/10), Ostrowieckim Browarze Kultury na ulicy Siennieńskiej 54. Projekt ma za zadanie zrealizować organizację pikniku we wrześniu 2019 dla mieszkańców osiedla Słonecznego, organizację balu i paczek Mikołajkowych dla dzieci z tego rejonu miasta.

Głównym celem jest integracja mieszkańców.

Szacunkowy koszt zadania to: 18 700,00 zł.

ZP 7 2019 KUŹNIA- kiedyś i dziś

Zakładana lokalizacja projektu to tereny zielone za budynkiem Cechu na Osiedlu Kuźnia. Projekt obejmuje przygotowanie i przedstawienie w różnych formach historię osiedla, zebranie pamiątek dotyczących jego historii oraz zaprezentowanie wiedzy historycznej na ten temat.

Celem jest integracja mieszkańców przez wykorzystanie wspólnego dorobku historycznego miasta.

Szacunkowy koszt zadania to: 43 700,00 zł.

ZP 8 2019 Mecz z Lechem Poznań na 90-lecie KSZO – „Piknik z kolejorzem”

Zakładana lokalizacja projektu to Miejski Stadion Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul. Świętokrzyskiej 11, gdzie miejsce miałby mecz towarzyski pomiędzy III ligowym Klubem Piłkarskim KSZO 1929 Ostrowiec Św. I występującym w najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej Lechem Poznań.

Celem zadania jest popularyzacja piłki nożnej i promowanie zdrowego trybu życia.

Szacunkowy koszt zadania to: 45 500,00 zł

ZP 9 2019 Wakacyjne spotkanie z polską animacją

Przedsięwzięcie polegać ma na organizowaniu seansów klasycznych i wartościowych bajek dla dzieci w budynku kina ETIUDA lub innym miejscu zaproponowanym przez władze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Celem jest integracja mieszkańców i całych rodzin, a także propagowanie polskich bajek.

Szacunkowy koszt zadania to: 29 500,00 zł

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ważne wydarzenia