Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – wchodzimy w etap wojewódzki

W Ostrowcu odbył się dziś Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym dzieci i młodzież szkolna sprawdzała swoją wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie sobą jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów.

Turniej ma już 30-letnią tradycję. Na etapie eliminacji gminnych wzięło w nim udział ponad 400-ta osób, a do dzisiejszego finału wojewódzkiego przystąpiło 36 uczniów.

-Celem tego turnieju jest szerzenie wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie. Uważamy, że dzieci powinny od lat najmłodszych uświadamiane o grożących im i wszystkim niebezpieczeństwie w postaci pożarów – Robert Grudzień, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu.

– To ważne aby młodzież miała świadomość z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia. Dzieci muszą mieć świadomość jak mają się zachować w momencie niebezpieczeństwa jaki numer alarmowy wybrać – dodaje Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa, prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Młodzi uczestnicy mówili, że wiedza pożarnicza nie ogranicza się do samego niebezpieczeństwa jakie dla ludzi niesie ogień.

– Pożary są zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i zwierząt oraz ich środowiska naturalnego – mówił jeden z uczestników.

Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy, a finaliści, m.in. zegarki nowoczesne telefony i drony.

/błaż/

Ważne wydarzenia