Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 szykuje modernizacje.

Jeszcze w tym roku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – w ramach gminnego programu „Nowoczesna szkoła” – wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko. Przetarg został już ogłoszony.

Placówka chce też sięgnąć po pieniądze unijne i do Urzędu Marszałkowskiego złożyli wniosek na modernizację i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. – Szykujemy szereg innowacji, szczególnie zależy nam na doposażeniu pracowni przedmiotów ścisłych – mówi Agnieszka Batóg, dyrektor szkoły – W ramach tego projektu wyposażamy pracownię chemiczno-biologiczną, geograficzno-przyrodniczą, matematyczno-fizyczną, oraz całego bloku sportowego wraz z salą gimnastyczną, a także remont i wyposażenie szatni – wymienia dyrektor. Na wyposażeniu pojawić ma się drukarka 3D, multimedialne atlasy geograficzne oraz ogródek meteorologiczny. Powstać ma też gabinet logopedyczny, który ma pomóc pracować nauczycielom z dziećmi z niedosłuchem – Taki gabinet logopedyczny ułatwił by prace naszym logopedom. Służyłby do diagnozy, a poźniej do pracy z dziećmi – takie zabiegi z logopedą pomogą lepiej realizować plan dydaktyczny -dodaje. Konkurs w Urzędzie Marszałkowskim jest na etapie oceny merytorycznej wniosków. W ciągu miesiąca okaże się, czy 'czwórka’ otrzyma dofinansowanie. A chodzi o 735 tysięcy złotych. Wkład własny w wysokości 142 tysięcy zabezpieczyła już gmina – wpisując zadanie do programu rewitalizacji Ostrowca.

/pit/

Podziel się

Ważne wydarzenia