Straż Miejska w budynku starostwa?

Wszystko wskazuje na to, że budynków starostwa powiatowego strzec będzie ostrowiecka Straż Miejska.

Na wczorajszej sesji radni powiatowi przyjęli uchwałę upoważniającą Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z gminą Ostrowiec w tej sprawie. Jak mówi wicestarosta Andrzej Jabłoński wprowadzenie do starostwa Straży Miejskiej pozwoli realnie obniżyć koszty i dodaje jakie inne korzyści mają z tego wyniknąć.

– Przede wszystkim chodzi o podniesienie bezpieczeństwa. Stworzenia wspólnego centrum zarządzania kryzysowego i objęcia ochroną także naszego drugiego budynku znajdującego się na ulicy Wardyńskiego – mówił Andrzej jabłoński.

Jak podkreśla starosta Jabłoński, dotychczasowy koszt utrzymania portierów, którzy całodobowo dozorowali budynek wynosił około 16 tys złotych miesięcznie. Pomysł nie przekonał radnych PiS, którzy podnieśli, że nie została im przedstawiona analiza finansowa takiego rozwiązania i nie wiedzą, czy takie rozwiązanie przyniesie oszczędności.

– Mamy zastrzeżenia co do tego pomysłu, ponieważ dostajemy dokumenty bez żadnych kalkulacji finansowych. Mam tylko projekt uchwały i my jako radni mam w ciemno głosować za nią, nie wiedząc jak wpłynie to na sytuacje finansową powiatu – mówi Zbigniew Duda, szef klubu PiS.

O tym, że w drodze negocjacji z gminą zarząd powiatu będzie się starał wypracować możliwie najlepsze warunki – mówił podczas dyskusji nad uchwałą wicestarosta Jabłoński.

-Stosowne obliczenia w ramach upoważnienia jaki otrzymał dzisiaj zarząd w formie uchwały, zostaną przedstawione w sposób szczegółowy przedstawiona kalkulacja obecnych kosztów i tych, które w ramach porozumienia zostaną osiągnięte – informuje starosta Andrzej Jabłoński.

Uchwała została przyjęta 13stoma głosami przy 7miu głosach wstrzymujących się.
Dodajmy, że analogiczną uchwalę podejmować będzie dziś ostrowiecka Rada Miasta.

/bart/

Ważne wydarzenia