Zmiany kadrowe w powiecie

Na początku lutego starostwo powiatowe ogłosiło konkursy na stanowiska naczelników wydziałów Infrastruktury i Rozwoju Powiatu oraz Architektury i Budownictwa. Rozstrzygnięte zostaną w poniedziałek, po przeprowadzeniu z kandydatami dodatkowych rozmów.
Do konkursu na naczelnika wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu stanęła tylko jedna osoba: Tomasz Mroczek, który przez ostatnie lata kierował referatem inwestycji i turystyki w Urzędzie Gminy Bałtów. O stanowisko naczelnika wydziału Architektury i Budownictwa ubiegają się cztery osoby: Damian Żabicki, Michał Kieloch, Łukasz Smyła oraz Robert Oleksiak.
Przypomnijmy, że Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu powstał w wyniku połączenia Wydziału Dróg i Wydziału Rozwoju Powiatu. Tym pierwszym kierował dotąd Jerzy Wrona. Po degradacji na stanowisko inspektora w ubiegłym tygodniu zrezygnował z pracy.
– Pan naczelnik otrzymał ofertę pracy na stanowisku inspektora. Poprosił o parę dni namysłu, po czym zaproponował, żeby umowę rozwiązać na zasadzie porozumienia stron i takie porozumienie zostało zawarte – mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego.
Jerzy Wrona jest radnym miejskim PiS. Po zmianie struktury organizacyjnej urzędu i likwidacji stanowisk zastępców naczelników pracę w starostwie stracił również inny radny PiS, Mateusz Czeremcha. Był zastępcą naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu. Wypowiedzenie umowy o pracę otrzymał również Krzysztof Ołownia. Pracował w zlikwidowanym zespole do spraw komunikacji społecznej.
Wcześniej, o czym już informowaliśmy, za porozumieniem stron rozwiązana została umowa z Grzegorzem Połeciem, który stanowisko sekretarza objął za rządów poprzedniej władzy. Wypowiedzenie z pracy złożyła też skarbnik Magdalena Zieleń, która w ostatnich wyborach z list PiS dostała się do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Jak zapowiadała jeszcze przed zmianą struktury organizacyjnej Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki stanowisko sekretarza zostanie połączone ze stanowiskiem naczelnika wydziału Organizacyjno-Prawnego. Konkurs na nowe stanowisko zostanie ogłoszony na początku kwietnia. W drodze konkursu – także na początku kwietnia, czyli po upływie okresu wypowiedzenia umowy z Magdaleną Zieleń, powiat wyłoni też nowego skarbnika.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia