Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Od 18 do 22 lutego w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w ostrowieckim sądzie będzie można skorzystać z porady prawnej.

– Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami – mówi Grzegorz Matuszewski, prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu – W jej ramach dyżury będą pełnić udzielający fachowych porad prawnych asystenci sędziów i kuratorzy sądowi, według ustalonego grafiku – mówi i dodaje, że grafik dostępny jest na stronie internetowej sądu rejonowego w Ostrowcu i w siedzibie sądu. By móc skorzystać z takiej pomocy należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Sądu Rejonowego, bądź przyjść osobiście. Jak podkreśla sędzia Matuszewski, na takie dyżury przychodzą przeważnie osobiście osoby pokrzywdzone, rzadziej ktoś z otoczenia takiej osoby. Prezes sądu przypomina, że ofiary przemocy mogą także skorzystać ze wsparcia funduszy pomocy ministerialnej, czyli – Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Akcja 'Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem’ organizowana jest od 3 lat w sądach w całej Polsce.
/piter/

Podziel się

Ważne wydarzenia