Uczniowie ze świętokrzyskiego odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów

130stu uczniów szkół średnich z województwa świętokrzyskiego, w tym 11stu z każdej szkoły ostrowieckiej odebrało wczoraj w Kuratorium Oświaty w Kielcach stypendia Prezesa Rady Ministrów.

– Stypendium to przyznawane jest uczniom za osiągnięcia w danym roku szkolnym lub za najlepsze wyniki w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
w każdej ostrowieckiej szkole dyrekcja wytypowała jednego ucznia. W sumie nagrodzonych stypendiami prezesa Rady Ministrów zostało 11 osób, w tym Wiktor Filipowski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ostrowcu.

– Jest to dla mnie ważne osiągnięcie, które sumienie realizowałem. Jest to docenienie mojego trzyletniego wkładu w naukę, jestem bardzo zadowolony z wyniku. Dziękuję bardzo nauczycielom, którzy przygotowali mnie do konkursu. Pani Jolancie Brodzie oraz panu Dariuszowi Kaszubie – mówił Wiktor Filipkowski.

Wiktor uzyskał stypendium prezesa rady ministrów za osiągnięcia w dziedzinie historii. Stypendyści mogą liczyć na dofinansowanie na rzecz dalszego rozwoju w swoich dziedzinach nauki. Ponadto za osiągnięcia sportowe uczeń publicznego gimnazjum nr1 Dominik Jewiak otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

/piter/

Ważne wydarzenia