Nowe zarząd, nowe porządki. Zamiany w ostrowieckim starostwie

Jest nowy schemat organizacyjny starostwa powiatowego w Ostrowcu i są zapowiadane cięcia: wypowiedzenia umów dla sześciu osób, zmiany warunków zatrudnienia dla naczelników likwidowanych wydziałów, likwidacja w strukturach zastępców naczelników wydziałów.
Wicestarosta Andrzej Jabłoński podkreśla, że zmiany przyniosą realne oszczędności, były konsultowane z pracownikami i są merytorycznie uzasadnione. – Dążymy do tego, żeby te obciążenia pracą były rozłożone równomiernie, żeby większy nacisk poszedł na stanowiska merytoryczne, żeby była pełna racjonalność. Proszę zwrócić uwagę, że na, że dążymy do tego, aby zarząd funkcjonował w składzie czteroosobowym, że wicestarostę ustanawia się naczelnikiem jednego z wydziałów i zmniejsza się liczbę wydziałów, likwiduje się stanowiska zastępców – mówi.
Wicestarosta nadzorować będzie nowy wydział powstały w wyniku połączenia Wydziałów Rolnictwa i Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami, a dotychczasowi naczelnicy Waldemar Kacuga oraz Andrzej Potorski zostają w nim na stanowiskach inspektorów.
Stanowiska naczelnika nie zachował Jerzy Wrona, dotychczasowy szef Wydziału Dróg. Wydział ten zostaje połączony z Wydziałem Rozwoju Powiatu i będzie nosił nazwę Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu. W poniedziałek zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko naczelnika, Jerzy Wrona ma być inspektorem w nowym wydziale. Powiat będzie też szukał naczelnika Wydziału Budownictwa, tu także zostanie ogłoszony konkurs.
Do struktury Wydziału Organizacyjnego włączony zostaje Zespół Radców Prawnych, a Zespoły ds. Informatyzacji i Komunikacji Społecznej oraz ds. Kontroli i Audytu będą jednoosobowe.
Pracę z zachowaniem warunków wypowiedzenia straciło w wyniku zmian organizacyjnych 6 osób, jedna osoba z referatu komunikacji i jedna z referatu transportu, dwie osoby z Wydziału ds. Informatyzacji i Komunikacji Społecznej i dwie osoby, które zatrudnione były w portierni. – Dążymy do tego, aby na zasadzie porozumienia między miastem, a powiatem ochronę budynku powierzyć Straży Miejskiej – wyjaśnia wicestarosta Jabłoński.
7 osób będzie pracowało na niższych stanowiskach. Oprócz wspomnianych naczelników, także zastępcy naczelników, których w nowej strukturze już nie będzie.
Wczoraj wypowiedzenie z pracy złożyła skarbnik Magdalena Zieleń, która w ostatnich wyborach dostała się z list PiS-u do sejmiku województwa świętokrzyskiego. Ma zachowany trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

/mag/

Ważne wydarzenia