Paweł Walesic sam zrezygnował z pracy

Paweł Walesic, radny Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu złożył dziś rezygnację z pracy.

W związku z tym na sesji Rady Powiatu nie będzie głosowany wniosek o wyrażenie zgody przez radnych na jego zwolnienie z pracy. – Wycofujemy ten punkt z porządku obrad – poinformował przewodniczący Mariusz Pasternak. Wniosek o odwołanie Walesica złożył dyrektor placówki Krzysztof
Wojtachnio. Radiu Ostrowiec mówił, że nie wyobraża sobie z nim dalszej współpracy.
W piśmie do przewodniczącego Rady Powiatu dyrektor Wojtachnio wskazywał m.in., że Paweł Walesic 'uzurpował sobie prawo do wydawania pracownikom poleceń, często sprzecznych z poleceniami dyrektora’. Miały one dotyczyć zarówno spraw kadrowych, jak i płacowych. Bez zgody przełożonego miał korzystać z samochodu służbowego. Dyrektor Wojtachnio twierdził, że działania Pawła Walesica doprowadziły do chaosu w jednostce i odejścia z niej części doświadczonej załogi.
/mag/

Ważne wydarzenia