Finał budowy drogi wojewódzkiej nr 754

15 stycznia zostanie w pełni oddana do użytkowania droga wojewódzka nr 754 z Ostrowca przez Bałtów, do granicy województwa mazowieckiego.

Jak mówi Karol Rożek, z-ca dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostaną usunięte informacje o objazdach i drogą – oprócz, tak jak dotychczas samochodów osobowych, które mogły dojeżdżać do posesji – będzie się odbywał już normalny ruch.
– Droga jest już po odbiorze Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i uzyskała pozwolenie na użytkowanie, do wykonania zostało tylko kilka poprawek – mówi Karol Rożek.
Poprawki, o których mówi wicedyrektor Rożek wykonywane będą wiosną tego roku. Teraz jest to niemożliwe ze względu na warunki atmosferyczne.
Swoje uwagi do jakości wykonania remontu miały także władze gminy Bałtów i mieszkańcy miejscowości Okół. Jak podkreśla wicedyrektor Rożek, do części tych wniosków, jak np. budowa dodatkowych przystanków czy przejść dla pieszych Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich się przychyli, jednak wnioski o budowę dodatkowych dojazdów do posesji czy schodów do poszczególnych domów zostały odrzucone, ponieważ – jak tłumaczy – nie było ich w projektach.
– Roboty, które nie są ujęte w dokumentacji projektowej i nie są przedmiotem umowy nie będą wykonywane – twierdzi wicedyrektor Rożek.
Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów twierdzi, że nie wiedział o takiej decyzji inwestora. Mówi, że jeszcze niedawno rozmawiał z Markiem Jońcą, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który miał go zapewnić, że w poprawkach zostaną uwzględnione wszystkie sugestie mieszkańców.
– Ubolewam, że nikt nie zrobił takiego spotkania z mieszkańcami jak ja przy końcowej fazie wykonania tej inwestycji. Nie uzgodniono i nie przedstawiono mieszkańcom, jaka będzie faktyczna wysokość wyniesienia drogi, bądź jakie będą zjazdy do posesji – tłumaczy. Pytany, czy dalej zamierza interweniować nie odpowiedział. Natomiast stwierdził, że mieszkańcy, których dojazdy do domów były ujęte w umowie będą mieli je wykonane.
Budowa drogi 754 kosztowała blisko 100 milionów złotych.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia