Projekty z tradycjami dzięki LGD „Krzemienny Krąg”

LGD 'Krzemienny Krąg” podpisała dziś w Bałtowie umowy na realizacje warsztatów w ramach projektu 'Stworzenie lub rozwój produktów lokalnych”. Pierwsza obejmuje przeprowadzenie warsztatów szkutniczych, a beneficjentem zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Solca nad Wisłą.

– Będziemy przybliżać mieszkańcom sztukę tworzenia łodzi – mówił Jacek Witkowski
Oprócz tego odbędzie się wielkie sprzątanie Wisły oraz zawody wcześniej wykonanych łodzi.
Drugi projekt napisany przez parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem św. Tekli w Tymienicy Nowej dotyczy sztuki tworzenia witraży. Ksiądz Bogdan Brusik.

– Na warsztatach będziemy uczyć jak powstawały i w jaki sposób wykonać witraże. Wszystkie będą eksponowane w kościele pod wezwaniem św. Tekli – mówił.
'Rzeczniów z Tradycjami” to trzeci zwycięski projekt.

– Jego ideą jest organizacja wesel w dawnym stylu, a uczestniczyć w nich mają okoliczne zespoły ludowe – tłumaczy Jacek Piątek, prezes Stowarzyszenia Tworzyć Edukować Rozwijać z Rzeczniowa.
W sąsiedztwie rzeczniowskiego stadionu zostanie zbudowana wiata oraz tradycyjny piec do wypiekania chleba. W ramach projektu zostanie także zorganizowana impreza pod tytułem 'Święto bułki i sąsiada”.
Każdy z projektów zostanie zrefundowany w wysokości 90 proc. kosztów.
Jarosław Kuba, prezes LGD Krzemienny Krąg zapowiada, że wkrótce zostaną ogłoszone kolejne konkursy.

/Błaż/

Ważne wydarzenia