Część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z „małego ZUSu”

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę. Tylko do 8 stycznia osoby, które chciałaby skorzystać z tzw. 'małego ZUSu’ mogą zgłaszać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu.

Czym jest wspomniany 'mały ZUS’ wyjaśnia Paweł Szkalej, rzecznik kieleckiego oddziału.
– „Mały ZUS” to tak naprawdę ułatwienie dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarcza w roku poprzednim minimum przez 60 dni i spełnili kilka warunków. Jednym z najważniejszych czynników przyznania ulgi, jest dochodów roczny nie przekraczający kwoty 63 tys. zł. – mówi.
Dotychczas drobni przedsiębiorcy płacili miesięcznie ponad 1200 zł składki na ZUS. Ci, którzy zmieszczą się w progu 63 tys. zł przychodu rocznie, będą teraz płacić składkę w zależności od dochodu – od 520 do 1232 zł na miesiąc. Jak długo można korzystać z ulgi? Paweł Szkalej wyjaśnia, że w ciągu 5 lat, okres ulgi nie może być dłużysz niż 3 lata.
Z 'małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, czy podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
Co ważne, przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy.
W całej Polsce uprawionych do skorzystania z niższego ZUSu jest blisko 170 tys. osób.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia