Budżet miasta 2019

Ostrowiec ma budżet na 2019 rok. W piątek przyjęli go radni miejscy. Za głosowało 16-stu radnych, 5-ciu radnych PiS wstrzymało się od głosu.

Planowany budżet miasta po stronie przychodów wyniesie 261 milionów zł. Po stronie wydatków zapisano podobną kwotę. Jak mówił prezydent Jarosław Górczyński, planowany deficyt to zaledwie około 100 tysięcy zł. – Nie chcemy zadłużać miasta, nie chcemy zostawiać mieszkańców z długami. Budżet jest zrównoważony, uwzględniający inwestycje, rozwój infrastruktury, zabezpieczenie oświaty i wsparcie kultury i sportu – wyliczał

-Chciałbym podziękować radnym za przyjęcie budżetu na rok 2019. Jest to kolejny rok, w którym nie podwyższamy podatków lokalnych, a przy inwestycjach korzystamy głównie z własnych środków. Staramy się też pozyskiwać inwestorów, aby rozwijać nasze miasto – dodaje prezydent Górczyński.

Wśród najważniejszych inwestycji planowanych w przyszłym roku jest dokończenie budowy Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz II etapu rozbudowy otwartych basenów na Rawszczyźnie. Spośród nowych inwestycji prezydent Górczyński wskazał wymianę na ekologiczny tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz budowę nowej bazy dla tej firmy. Choć akurat to zadanie – jak podkreślił – będzie zależało od sytuacji na rynku budowlanym

– Nowym wyzwaniem jest budowa infrastruktury dla MPK związana z przeniesieniem bazy autobusowej na nowo zakupione tereny przy ulicy Samsonowicza. To duża inwestycja i uzależniona jest od koniunktury gospodarczej. Na razie ceny wykonania takich robót są bardzo wysokie – mówił prezydent Górczyński.

W przyszłym roku miasto zamierza aktywnie poszukiwać inwestorów i sprzedawać pod inwestycje miejskie działki.

– Jedną z dobrych informacji w tym zakresie jest taka, że duża firma w naszym mieście wyłoniła w przetargu wykonawcę nowego zakładu w kompleksie inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej. Pojawiają się też inni inwestorzy, którzy chcą dokonać zakupu kolejnych działek pod budowy swoich firm – podkreślał prezydent miasta.

Prezydent Ostrowca zapowiedział też pomoc Starostwu Powiatowemu w utrzymaniu szpitala. Na pytanie, czy bierze pod uwagę – na przykład – zwolnienie lecznicy z podatku od nieruchomości odpowiedział, że raczej jest zwolennikiem zainwestowania w doposażenie szpitala w niezbędny sprzęt medyczny. – Ale niczego nie wykluczam. Jestem w kontakcie z panią starostą. Czekamy na bilans i będziemy rozmawiać – wyjaśnił.
Opozycyjni radni PiS-u zarzucali władzom miasta, że w planach jest budowa tylko jednego budynku socjalnego, a potrzeby są znacznie większe.
Wątpili także w skuteczność przyciągania nowych inwestorów. Wskazywali, że Ostrowiec się wyludnia, bo ludzie w wieku produkcyjnym szukają lepiej płatnej pracy poza granicami miasta.

/bart/

Ważne wydarzenia