Kosztowny Puls byłego Zarządu Powiatu

ostrowiecki.eu

Powiat ostrowiecki będzie zaciskał pasa. Na wczorajszej sesji starosta Marzena Dębniak przyznała, że będą oglądać każdą złotówkę, przeanalizują wielkość zatrudnienia w starostwie i jednostkach podległych, a w pierwszej kolejności ograniczą wydatki na promocję.
Pewne jest, że nie będzie wydawany Puls, czyli Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego. I to z dwóch powodów. Po pierwsze tytuł został wyrejestrowany z rejestru czasopism przed zaprzysiężeniem nowej władzy. – I tak zrezygnowalibyśmy z jego wydawania – mówiła na jednej z pierwszych konferencji prasowych Marzena Dębniak. – Widać, że była to tylko promocja poprzedniego starosty, a ostatnie numery to była propaganda poświęcona wyborom – wyjaśniała.
Radio Ostrowiec sprawdziło ile poprzednią władzę powiatu Puls kosztował.
W 2018 roku przygotowanie, druk i kolportaż pochłonął ponad 99 tysięcy złotych, z czego sam kolportaż blisko 58 tysięcy. Świadczyła je Poczta Polska i firma Eventbook, przy czym ta druga zarobiła nieco ponad 55 tysięcy.
'Usługi dziennikarskie’ wykonywała Firma Usługowa 'Media’ Andrzej Nowak za blisko 20 tysięcy złotych. Skład gazety i druk kosztowały ponad 21 tysięcy złotych.
Warto dodać, że firma wykonująca usługi dziennikarskie tylko wspierała Zespół Redakcyjny, który tworzyło pięciu etatowych pracowników starostwa. Wcześniej w starostwie funkcjonowało jednoosobowe stanowisko rzecznika prasowego.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że obecna starosta Marzena Dębniak z tego Zespołu chce utrzymać tylko stanowisko rzecznika prasowego.

/mag/

Ważne wydarzenia