Dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach spowodowała, że wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły muszą przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Marta Dobrowolska – Wesołowska, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 podkreśla, że do tej pory pierwszej pomocy przedmedycznej udzielali nauczyciele.Ma się to jednak zmienić. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej muszą mieć wszyscy pracownicy szkoły, administracja, obsługa i dyrekcja.

– Koszt szkolenia, które musi być przeprowadzone do końca marca 2019 roku musi ponieść szkoła – dodaje.
Udzielenie pierwszej pomocy wymaga właściwych umiejętności i jak podkreśla Marta Dobrowolska – Wesołowska – jest w szkołach niezwykle istotne.

To jedna z wielu zmian, która w tym roku obowiązywać będzie w szkołach. Pozostałe dotyczą m.in. wydłużenia przerw, czy przygotowania dla uczniów szafek na podręczniki szkolne.
/marsz/

Ważne wydarzenia