Radni PiS zrezygnowali z pracy w komisji rewizyjnej – chcą opinii czy bez nich może ona pracować

Klub PiS, pierwsza sesja RP kadencji 2018-23

Rada Powiatu Ostrowieckiego powołała wczoraj Komisję Rewizyjną i nową obligatoryjną Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Wśród członków tej pierwszej nie będzie żadnego przedstawiciela opozycyjnego klubu PiS, bo choć zgłoszeni Marek Bilski, Zbigniew Duda i Paweł Walesic wyrazili początkowo zgodę na kandydowanie – nieobecny Paweł Walesic na piśmie – to po krótkiej przerwie ogłoszonej na przygotowanie głosowania, swoje kandydatury wycofali. – W ciągu tych pięciu minut przerwy ja przemyślałem i wycofuję się z tej komisji – oświadczył tuż po wznowieniu obrad Marek Bilski, a zaraz za nim radny Duda, który poinformował też, że dzwonił do radnego Walesica i on też się wycofuje.
Komisja rewizyjna musi składać się z siedmiu członków. Sześć osób zgłosił klub KWW Jarosława Górczyńskiego. Radni PiS wakatu obsadzić nie chcieli. Wszystkich obecnych na sesji radnych PiS zapytał o to przewodniczący Mariusz Pasternak i wszyscy odmówili.
– Nie wiem czy ta komisja będzie mogła zostać powołana – powiedziała Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, ale radca prawny powiatu oceniła inaczej. Statut powiatu mówi, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Radca uznała, że zapis ten nie został naruszony, bo PiS nie zgłosił kandydatów. Wtedy radny Zbigniew Duda stwierdził, że wycofali się w proteście, bo wynik głosowania był do przewidzenia. – Komisja liczy siedem osób i my uczciwie zaproponowaliśmy trzy. Nie jest to większość w komisji i myślę, że nie był to żaden problem – powiedział.
Przewodniczącym komisji rewizyjnej – przy pięciu głosach przeciwnych opozycji – wybrany został Piotr Maj, zastępcą Robert Rogala, sekretarzem Dariusz Czupryński. Zasiądą w niej jeszcze Dariusz Wierzbiński, Andrzej Broda, Beata Duda. Po złożonej rezygnacji przez radnych PiS, ostatnie miejsce zajął Robert Minkina z SiPu.
Uchwała o powołaniu komisji z wybranym składem osobowym została przegłosowana.
Opinii na piśmie od radcy powiatu w sprawie legalności dokonanego wybory zażądał radny Duda, bo – jak stwierdził – dwóch radnych z jego klubu nie uczestniczyło w sesji i być może oni w komisji chcieliby zasiadać.
Sprawniej udało się dokonać wyboru członków nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. PiS będzie miał w niej 3 przedstawicieli: Zbigniewa Dudę, Janusza Gołdyna i Piotra Kopańskiego. Pozostali czterej członkowie to radni KWW Jarosława Górczyńskiego: Andrzej Broda, który został jej przewodniczącym, Dariusz Wierzbiński, który będzie zastępcą, Beata Duda, wybrana sekretarzem oraz Danuta Barańska.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia