Kolejny dyżur mediatora sądowego

W Sądzie Rejonowym w Opatowie można skorzystać z bezpłatnej pomocy mediatora sądowego. Na dziś zaplanowano kolejny dyżur w godzinach od 13 do 15.

Podczas dyżurów mediatora będzie można uzyskać informacje na temat mediacji jako formy rozwiązania sporu, procedury obowiązującej we wszystkich rodzajach sporów i kosztów mediacji.
Mediacja polega na przeprowadzeniu pozasądowego postępowania w sprawach, w których moż­liwe jest zawarcie ugody między stronami przez bezstronnego mediatora.
Mediacja jest szybsza i tańsza w porównaniu do procesu cywilnego. W sprawach karnych jest bezpłatna.
Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc wyroku sądowego.
Kolejny dyżur z mediatorem zaplanowano na 10 grudnia, również w godzinach od 13:00 do 15:00.
/pcr/

Podziel się

Ważne wydarzenia