Mariusz Łata nowym p.o. naczelnika wydziału edukacji starostwa

um.ostrowiec.pl

Mariusz Łata od wczoraj pełni obowiązki naczelnika Wydziału edukacji, opieki zdrowotnej i spraw społecznych starostwa powiatowego w Ostrowcu. Zastąpił na tym stanowisku Antoniego Maciejko. – Jesteśmy przed tak zwanym podwójnym rocznikiem. Oświata musi dostać dużego przyspieszenia i dlatego musieliśmy ten wydział wzmocnić – mówi Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, zwracając uwagę na to, że Wojciech Lesiak, naczelnik wydziału do 31 grudnia 2019 jest na urlopie bezpłatnym. Pracuje w biurze spraw kombatantów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. – Gdyby stanowisko naczelnika było wolne, to ogłoszony zostałby konkurs, a tak musimy się w ten sposób ratować – wyjaśnia starosta Dębniak.
Mariusz Łata, który jest też radnym miejskim, poprzednio pracował w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wcześniej był też dyrektorem szkoły podstawowej numer 4. Radiu Ostrowiec mówi, że za priorytet uważa przygotowanie szkół średnich do przyjęcia w jednym naborze uczniów klas trzecich gimnazjów i ósmych szkół podstawowych tak, „żeby skutków nie odczuli uczniowie oraz w jak najmniejszym stopniu nauczyciele likwidowanych gimnazjów”.
Antoni Maciejko, dodajmy, pozostaje na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału edukacji, opieki zdrowotnej i spraw społecznych starostwa.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia