Jest lista rankingowa „schetynówek”

Wojewoda świętokrzyski zatwierdziła ostateczną listę rankingową inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2019. Z powiatu ostrowieckiego otrzymają je gminy Ostrowiec, Bałtów i Waśniów.
W Bałtowie, dzięki dofinansowaniu w kwocie blisko 906. tysięcy złotych, przebudowana ma zostać droga na Pałac. Wartość całego zadania wynosi nieco ponad 1 milion 800 tysięcy złotych. W Waśniowie za ponad 663 tysiące wyremontują drogę w Witosławicach przez wieś. Gminie przyznano prawie 317 tysięcy złotych dotacji.
W Ostrowcu w przyszłym roku rozpocznie się z kolei pierwszy etap budowy przedłużenia ulicy Rzeczki od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą Milewskiego. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych, a samorząd otrzyma na ten cel 3 miliony. – Postępowanie przetargowe zostanie uruchomione na przełomie lutego i marca. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zaczną się już roboty budowlane – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca i naczelnik Wydziału Planowani i Rozwoju UM.
Pierwszy etap przebicia od Siennieńskiej do Bałtowskiej na wysokości ulicy Samsonowicza ma zostać zrealizowany do jesieni przeszłego roku. Równolegle – z innego programu i ze wsparciem środków unijnych – budowana będzie tam ścieżka rowerowa. Drugi etap, od skrzyżowania z ulicą Milewskiego ma być realizowany, gdy samorząd znajdzie źródło finansowania. – To może być rok 2020 lub 2021. Czekamy na ogłoszenie przez rząd nowego programu, który zastąpi Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 – wyjaśnia wiceprezydent Smoliński.
Odrzucony na etapie oceny formalnej został z kolei wniosek gminy Ćmielów, która chciała przebudować ulicę Rynek w Ćmielowie.

/mag/

Ważne wydarzenia