Zmiany w Kodeksie Wykroczeń dotyczące trzymania zwierząt

4 października bieżącego roku Sejm dokonał nowelizacji ustawy – Kodeks Wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 15 listopada.

– Faktem stało się, że zaostrzono kary przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt i ich drażnieniu, szczuciu lub płoszeniu – mówi Andrzej Kaniewski, komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu.

Grzywny zostały podniesione z dwustu pięćdziesięciu do tysiąca złotych a jeżeli dojdzie do sytuacji, że podczas trzymania zwierzęcia wystąpi zagrożenie zdrowia lub życia człowieka wtedy kara może wynieść nawet pięć tysięcy.

Pamiętać jednak należy, że kary grzywny, zwłaszcza te w maksymalnej wysokości i kary ograniczenia wolności orzekane są wyłącznie w postępowaniu sądowym. Natomiast w postępowaniu mandatowym, które jest uproszczonym trybem postępowania w sprawach o wykroczenia, grzywnę można nałożyć wyłącznie w wysokości do od 20 do 500 zł – podkreśla komendant Kaniewski i apeluje o rozsądek.
/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia