Powyborcze sprzątanie trwa

Do 20 listopada komitety mają czas na usunięcie plakatów wyborczych.

W Ostrowcu, jak mówi Andrzej Kaniewski, komendant Straży Miejskiej, plakatów praktycznie już nie ma.
– Myślę, że do 20 listopada wszystkie plakaty znikną, są skutecznie usuwane przez kandydatów i pozostały już tylko pojedyncze sztuki – mówi.
Komendant Kaniewski przypomina, że wyjątek stanowi sytuacja, gdy plakaty wywieszone były na terenie prywatnym. Wtedy nie ma obowiązku ich usuwania, a właściciel nieruchomości nie zostanie ukarany mandatem jeśli plakat wyborczy wisi po terminie.
Natomiast w przypadku nieruchomości należących do gminy, czy spółdzielni jeżeli takie materiały nie zostaną usunięte – wtedy komitet wyborczy może zostać obciążony mandatem w wysokości 500 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu, ten może ukarać komitet grzywną sięgającą nawet 5 tysięcy zł
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia