Rośnie oczyszczalnia ścieków w Kunowie

Wszystko wskazuje na to, że nowa oczyszczalnia ścieków w Kunowie zostanie oddana zgodnie z zapowiedziami w czerwcu przyszłego roku.

– Postęp prac jest już mocno zaawansowany – mówi Lech Łodej burmistrz Kunowa – W tym momencie zostały wybudowane ściany zbiornika, które tworzyć będą jeden duży bio-blok, teraz jego ściany wewnętrzne są szolowane i wkrótce zostaną zalane betonem – podkreśla burmistrz Łodej.
Zostały także wylane fundamenty pod budynek socjalno-garażowo-obsługowy, który znajdować się będzie bezpośrednio w sąsiedztwie bio-bloków. Teraz trwają tam prace wodno-kanalizacyjne, a wkrótce wylane zostaną posadzki.
Przypomnijmy, że koszt tej długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji opiewa na kwotę blisko 16 milionów złotych, z czego ponad 7,3 miliona dofinansowane zostało z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
O dalszych postępach prac będziemy informować na naszej antenie i na naszej stronie internetowej.
/bart/

Ważne wydarzenia