„Chcemy poszerzyć europejskość szkoły”

Dziś na międzynarodowej konferencji „spotkanie z Europą”, która odbyła się w Zespole Szkół numer I – czyli Ekonomiku pojawili się zagraniczni goście z Portugalii. Konferencja była podsumowaniem zagranicznych staży zawodowych, które realizowane były w ramach programu Erasmus+, a jednocześnie miała na celu zachęcić inne szkoły do korzystania z zagranicznych możliwości współpracy. Jak mówi Dorota Jaros- jedna z koordynatorek projektu- korzyści z programu czerpią zarówno uczniowie, jak i nauczyciele -Uczniowie, którzy uczestniczą w praktykach zagranicznym są konkurencyjni na rynku pracy. Nauczyciele mogą z kolei doświadczenie europejskie przenieść na lekcję, kształcić nowocześniej.- podkreślała.

W trakcie konferencji swoje wystąpienia na temat zagranicznych staży zawodowych poza zagranicznymi przedstawicielami zaprezentowali również przedstawiciele ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Mówili oni między innymi o tym jak wyglądają takie staże dla uczniów oraz jak pozyskać na nie środki z Unii Europejskiej.

-chcemy poszerzyć europejskość szkoły, żeby działania w szkole miały charakter międzynarodowy-mówiła Dorota Jaros.

W trakcie konferencji uczestnikom projektu wręczone zostały Europassy, czyli dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje.

/kam/

Podziel się

Ważne wydarzenia