Wybory 2018. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

16-stu radnych wprowadzi do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Prawo i Sprawiedliwość. To już wyniki ostateczne.
9 mandatów przypadło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, 3 mandaty Koalicji Obywatelskiej, po jednym ma SLD Lewica Razem oraz Projekt Świętokrzyskie.
To oznacza, że w sejmiku PiS może tam rządzić samodzielnie.

Z Ostrowca w sejmiku zasiądą Magdalena Zieleń z PiS, Arkadiusz Bąk z PSL i Grigor Szaginian z Koalicji Obywatelskiej, a z naszego okręgu obejmującego powiaty ostrowiecki, sandomierski, staszowski i opatowski – jeszcze: Marek Jońca, Marek Strzała i Paweł Krakowiak z PiSu oraz
Andrzej Swajda z PSL.

/joge/

Ważne wydarzenia