Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ma już 45 lat i wiernych przyjaciół

Przez cały ostatni tydzień, aż do niedzieli jubileusz 45-lecia istnienia świętowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Szkoła powstała w 1973 roku, na przestrzeni lat stopniowo dochodziły kolejne klasy instrumentalne, dziś mamy 101 uczniów, 13 pedagogów, 4 pracowników obsługi – wylicza Ewa Jurkowska-Siwiec, dyrektor placówki. Nauka w szkole odbywa się w cyklu 4ro i 6cio letnim w klasach fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, fletu poprzecznego, klarnetu, saksofonu i perkusji. W szkole działają także Orkiestra Dęta i chór „Świętokrzyskie Bemolki”, które uświetniają większość wydarzeń państwowych i kościelnych na terenie miasta i powiatu.

– Szkoła Muzyczna w Ostrowcu jest potrzebna. Powinna być ośrodkiem kultury dla miasta i tę rolę szkoła pod kierownictwem pani dyrektor spełnia – mówił podczas piątkowych, głównych uroczystości jubileuszowych Wiesław Dziedziński, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej z regionu krakowskiego i świętokrzyskiego. Zaznaczał, że placówka organizuje dwa duże konkursy regionalne: akordeonowy i muzyki ormiańskiej, jest dobrze wyposażona i jest też po gruntownym remoncie, ale wciąż brakuje jej – co podkreślał – zaplecza do prowadzenia działalności w postaci sali koncertowej. Starania o budowę sali – przypomnijmy – szkoła czyni od 2012 roku. Projekt inwestycyjny, choć został wysoko oceniony w konkursie unijnym, to nie otrzymał dofinansowania. Wizytator Wiesław Dziedziński zapowiedział, że realizacji się doczeka. – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, pan dr Zdzisław Bujanowski obiecał zabezpieczenie środków na budowę tej sali – powiedział Radiu Ostrowiec. – Tam będzie także studio nagrań i sale rytmiczne, które są bardzo potrzebne.

W piątkowym koncercie jubileuszowym udział wzięli też przedstawiciele lokalnych władz, Huty Celsa, która wspiera finansowo szkolne zespoły, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz licznie przybyli przyjaciele placówki. Wszyscy zostali uhonorowani medalami przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dla nich też zagrali uczniowie. Uroczystość wpisała się w obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor Jukowska-Siwiec wręczyła nauczycielom specjalne podziękowania. Sama otrzymała również od dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nagrodą indywidualną I stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Uroczystości zakończyła w niedzielę jubileuszowa msza święta, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Ważne wydarzenia